hamburgericoon

De oorsprong van Delta Libra ligt in het opzetten van kant en klare concepten voor in de winkelschappen van onze afnemers. Een van onze succesvolle concepten is het schap met verhuisproducten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan diverse soorten (verhuis)dozen, noppenfolies, verhuisdekens, en vele andere verhuisartikelen. Wij bedienen met onze verhuisproducten zowel grootschalige retailorganisaties in binnen- en buitenland als ook professionele ontruimings-, boedelopslag- en verhuisbedrijven.

Door de combinatie van onze grote inkoopvolumes en onze fabrieksonafhankelijkheid zijn wij in staat om onze producten tegen de meest scherpe prijsstellingen in de markt te kunnen zetten. Daarbij blijft betrouwbaarheid van levering en een hoge kwaliteit uiteraard voorop staan.

Voor een succesvol schap met verhuisartikelen is de mix van de juiste producten van groot belang. Hierbij is het noodzakelijk om over kennis van de markt te beschikken, uitgebreide productkennis te hebben van alle beschikbare verhuisproducten en een goed inzicht te hebben in de totale productieketens die voor alle afzonderlijke artikelen nodig zijn. Tegenwoordig zijn duurzaamheid en milieuvriendelijkheid ook een belangrijk aandachtspunt. Zo is al het karton dat wij laten produceren, 100% FSC goedgekeurd.

Voor veel van onze klanten is herkenbaarheid en eenduidigheid in het schap belangrijk. Een manier om dat te bereiken is dat onze producten dan worden verkocht onder private labels van onze afnemers. Wij kunnen in dat geval dan zorg dragen voor de bewaking van alle productieprocessen, voorraadbeheer, uitlevering en de uniformiteit van het private label. De producten worden door ons centraal of desgewenst decentraal uitgeleverd.

Een aantal van de door ons geleverde verhuisconcepten behoort al jaren tot de meest succesvolle winkelconcepten van onze afnemers. Wij blijven streven naar continue verbeteringen en uitbreidingen binnen onze productranges om daarmee onze marktleidende positie verder te kunnen verstevigen.