hamburgericoon

Het online verkopen van artikelen is tegenwoordig niet meer weg te denken. Vaak is het ook al onlosmakelijk verbonden met de fysieke winkelverkoop van een aanbieder. Webshops zijn zo langzamerhand bij alle marktpartijen die met consumentenproducten werken, volledig geïmplementeerd en operationeel.

Om aan online aanbieders een functionele bijdrage te kunnen leveren aan een goede verkoop van onze (en andere) artikelen, vinden wij het uiterst belangrijk dat wij beschikken over gedegen kennis van webshops en alle daaraan gekoppelde facetten. Zo bieden wij onze afnemers bijvoorbeeld als extra service vrijstaande, webshop geschikte foto’s aan van onze producten die in onze eigen fotostudio worden gemaakt.

Voor zowel vaste als nieuwe relaties zijn wij in staat om het gehele proces van online verkoop te verzorgen:
van inkoop tot aan aflevering aan huis
van webshop-ontwikkeling tot aan voorraadbeheer
van e-fullfillment tot aan eigen online betaalkassa systemen

Een goede online strategy is ook in ons bedrijf inmiddels een belangrijk onderdeel geworden.